26.04.202022:00:00UTC+00Quyết định tỷ lệ của Nhật Bản vào thứ hai

Ngân hàng Nhật Bản sẽ tiến hành cuộc họp chính sách tiền tệ vào thứ hai và sau đó công bố quyết định về lãi suất, nhấn mạnh một ngày nhẹ nhàng cho hoạt động kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Ngân hàng trung ương dự kiến sẽ giữ lãi suất cho vay chuẩn không thay đổi ở mức -0.10%, mặc dù nó có thể đưa ra các biện pháp kích thích khác để chống lại những tai ương kinh tế do đại dịch Covid-19 mang lại. Trung Quốc sẽ thấy số liệu tháng ba cho lợi nhuận công nghiệp; trong tháng hai, lợi nhuận giảm mạnh 38.3% trên năm. Hồng Kông sẽ phát hành số tháng ba cho nhập khẩu, xuất khẩu và cán cân thương mại. Trong tháng hai, nhập khẩu trị giá 277.11 tỷ HKD và xuất khẩu ở mức 238.56 tỷ HKD do thâm hụt thương mại 38.55 tỷ HKD. Cuối cùng, các thị trường ở New Zealand đã đóng cửa vào thứ hai cho Ngày ANZAC và sẽ mở cửa trở lại vào thứ ba.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.