27.04.202004:11:00UTC+00Ngân hàng Nhật Bản tăng kích thích tiền tệ

Ngân hàng Nhật Bản đã mở rộng kích thích tiền tệ của mình trong tháng thứ hai liên tiếp để hỗ trợ các hoạt động kinh tế và tài chính trong bối cảnh covid-19. Ủy ban chính sách, vào thứ hai, đã nhất trí quyết định tăng số lượng mua thêm giấy tờ thương mại và trái phiếu doanh nghiệp tối đa và nâng giới hạn trên của nắm giữ nổi bật lên khoảng 20 nghìn tỷ yên. Hội đồng đã bỏ phiếu 8-1 để giữ lãi suất ở mức -0.1% trên các tài khoản hiện tại mà các tổ chức tài chính duy trì tại ngân hàng trung ương. Ngoài ra, hội đồng quản trị vẫn duy trì mục tiêu mang lại trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm ở mức khoảng 0%. Ngân hàng trung ương đã hạ dự báo GDP cho năm tài khóa 2020 xuống -5% xuống còn -3% so với dự báo trước đó là +0.8% đến +1.1%. Tương tự như vậy, triển vọng lạm phát cho năm tài khóa 2020 đã được hạ xuống -0.7% xuống -0.3% từ +1% đến +1.1%. Nền kinh tế dự kiến sẽ mở rộng trong khoảng 2.8% đến 3.9% trong năm tài chính tiếp theo và lạm phát ở mức trung bình từ 0 đến 0.7%.




Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.