08.05.202005:57:00UTC+00Euro ổn định trước dữ liệu thương mại của Đức

Vào lúc 2:00 ET sáng thứ sáu, Destatis dự kiến sẽ phát hành số liệu thương mại bên ngoài của Đức cho tháng Ba. Xuất khẩu được dự báo sẽ giảm 5% trong tháng, trái ngược với mức tăng 1.3% trong tháng hai. Trước dữ liệu, đồng euro giữ vững trước các đối thủ lớn của nó. Đồng euro có giá trị 1.0843 so với đồng đô la, 115.38 so với đồng yên, 1.0542 so với đồng franc và 0.8746 so với bảng Anh lúc 1:55 sáng theo giờ ET.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.