28.05.202005:39:00UTC+00Niềm tin kinh doanh của New Zealand từ ANZ tăng trong tháng năm

Niềm tin kinh doanh của New Zealand được cải thiện trong tháng năm, dữ liệu khảo sát triển vọng kinh doanh cuối cùng từ Ngân hàng ANZ cho thấy hôm thứ năm. Chỉ số niềm tin kinh doanh đã tăng lên -41.8 trong tháng năm từ -66.6 trong tháng tư. Điểm số flash là -45.6. Cuộc khảo sát tháng đầy tháng cho thấy hầu hết sự tăng lên nhỏ hơn so với kết quả sơ bộ khi nước này tiếp tục đạt được tiến bộ tốt trong việc đánh bại Covid-19 và nới lỏng các hạn chế đối với hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, ANZ cho biết các chỉ số hoạt động triển vọng kinh doanh đang cải thiện một cách chậm chạp. Các mức của các chỉ số vẫn còn khá ảm đạm, cuộc khảo sát cho thấy. Hơn nữa, ANZ cho biết suy thoái kinh tế mới chỉ bắt đầu làm cho nó cảm thấy.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.