29.05.202000:04:00UTC+00Sản xuất công nghiệp Nhật Bản giảm 9.1% trong tháng tư

Sản xuất công nghiệp tại Nhật Bản đã giảm 9.1% theo mùa trong tháng tư, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp cho biết hôm thứ sáu. Điều đó đã bỏ lỡ những kỳ vọng về mức giảm 5.1% sau khi giảm 3.7% trong tháng ba. Trên cơ sở hàng năm, sản xuất công nghiệp giảm 14.4% - cũng thiếu kỳ vọng giảm 7.7% sau khi giảm 5.2% trong tháng trước. Sau khi công bố dữ liệu, METI đã hạ cấp đánh giá về sản xuất công nghiệp, nói rằng nó đang giảm nhanh chóng.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.