Facebook
 
 

21.06.202022:00:00UTC+00Dữ liệu tỷ lệ chính của Trung Quốc phát hành vào thứ hai

Vào thứ hai Trung Quốc sẽ công bố số liệu vào tháng Sáu cho lãi suất cho vay chính trong một và năm năm, nêu bật một ngày khiêm tốn cho hoạt động kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Vào tháng năm, tỷ lệ này là 3.85% trong một năm và 4.65% trong 5 năm. Philippines sẽ cho thấy kết quả quý hai cho khảo sát niềm tin người tiêu dùng; trong ba tháng trước, số điểm là 1.26. Đài Loan sẽ cung cấp số liệu thất nghiệp cho tháng năm; vào tháng tư, tỷ lệ thất nghiệp là 4.1%. Hồng Kông sẽ công bố số liệu quý đầu tiên cho tài khoản hiện tại; trong ba tháng trước đó, thặng dư tài khoản vãng lai là 42.79 tỷ Đô la Hồng Kông và tài khoản tài chính cho thấy thâm hụt 71.51 tỷ Đô la Hồng Kông.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.