22.06.202009:18:00UTC+00Doanh số bán lẻ ở Ba Lan giảm trong tháng năm

Doanh số bán lẻ của Ba Lan giảm trong tháng năm, số liệu từ Cục Thống kê Ba Lan công bố vào thứ hai. Doanh số bán lẻ giảm 7.7% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng năm so với mức tăng 5.6% trong cùng tháng vào năm ngoái. Các nhà kinh tế đã dự kiến giảm 16.9%. Doanh số bán xe cơ giới, chu kỳ xe máy, phụ tùng giảm 34% theo năm trong tháng năm. Doanh số bán nhiên liệu rắn, lỏng và khí giảm 17.9%. Doanh số bán dược phẩm, mỹ phẩm, thiết bị chỉnh hình và dệt may, quần áo, giày dép giảm lần lượt 14.1% và 8.2%. Trên cơ sở hàng tháng, doanh số bán lẻ tăng 14.9% trong tháng năm.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.