Facebook
 
 

23.06.202000:50:00UTC+00Chỉ số PMI Sản xuất Nhật Bản chìm xuống mức 28.9 trong tháng sáu - Ngân hàng Jibun

Khu vực sản xuất tại Nhật Bản tiếp tục co lại vào tháng sáu và với tốc độ nhanh hơn, cuộc khảo sát mới nhất từ Ngân hàng Jibun đã tiết lộ vào thứ ba với số điểm PMI sản xuất là 28.9. Đó là giảm từ mức 30.3 vào tháng năm, và nó di chuyển xa hơn bên dưới dòng 50 bùng nổ hoặc tách biệt sự mở rộng khỏi sự co lại. Cá nhân, xuất khẩu, đơn đặt hàng mới, đơn hàng xuất khẩu mới, việc làm, tồn đọng, giá đầu ra, giá đầu vào và đầu ra trong tương lai tất cả đều tiếp co lại. Dữ liệu cũng cho thấy PMI dịch vụ của Nhật Bản đạt mức 42.3 vào tháng sáu, tăng từ mức 26.5 trong tháng trước. Chỉ số tổng hợp đạt điểm số 27.8, giảm so với 37.9 một tháng trước đó.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.