Facebook
 
 

23.06.202022:00:00UTC+00Quyết định tỉ lệ của New Zealand phát hành vào thứ tư

Ngân hàng Dự trữ New Zealand sẽ kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ vào thứ tư và sau đó công bố quyết định về lãi suất, nêu bật một ngày khiêm tốn cho hoạt động kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. RBNZ được dự kiến rộng rãi sẽ giữ nguyên Tỷ lệ tiền mặt chính thức ở mức 0.25%. Thái Lan dự kiến sẽ công bố số liệu tháng năm cho nhập khẩu, xuất khẩu và cán cân thương mại. Nhập khẩu được dự đoán sẽ giảm mạnh 18.0% theo năm sau khi giảm 17.13% trong tháng tư. Xuất khẩu được gọi là thấp hơn 6.4% hàng năm sau khi tăng 2.12% trong tháng trước. Thặng dư thương mại được chốt ở mức 2.74 tỷ, tăng từ 2.46 tỷ đô la một tháng trước đó. Ngoài ra, ngân hàng trung ương Thái Lan sẽ kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ và sau đó công bố quyết định về lãi suất. Ngân hàng dự kiến sẽ giữ lãi suất cho vay chuẩn ở mức 0.50%. Nhật Bản sẽ thấy số liệu cuối tháng tư cho các chỉ số hàng đầu và trùng khớp. Chỉ số hàng đầu được cho là có số điểm 76.2, giảm so với mức 85.1 trong tháng ba. Chỉ số trùng hợp được chốt ở mức 81.5, giảm so với mức 88.8 một tháng trước đó. Malaysia sẽ cung cấp dữ liệu tháng năm cho giá tiêu dùng; trong tháng tư, lạm phát đã giảm 2.7% trong tháng và 2.9% theo năm.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.