Facebook
 
 

25.06.202022:00:00UTC+00Dữ liệu lạm phát của Tokyo phát hành vào thứ sáu

Nhật Bản sẽ công bố số liệu vào tháng sáu về giá tiêu dùng tại khu vực Tokyo, nhấn mạnh một ngày nhẹ nhàng cho hoạt động kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Giá tiêu dùng nói chung dự kiến sẽ tăng 0.6% trong năm, tăng từ mức 0.4% trong tháng năm. Giá tiêu dùng cơ bản được gọi là ổn định ở mức 0.2% trên cơ sở hàng năm. Singapore sẽ cung cấp số liệu tháng năm cho sản xuất công nghiệp, với dự báo cho thấy mức giảm 6.0% trong tháng và tăng 6.6% theo năm. Theo sau mức tăng 3.6% hàng tháng và tăng 13.0% hàng năm trong tháng tư. Cuối cùng, các thị trường ở Đài Loan và Trung Quốc vẫn đóng cửa vào thứ sáu cho Lễ hội Thuyền rồng và sẽ mở cửa trở lại vào thứ hai.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.