empty
 
 

29.06.202023:45:00UTC+00Tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản tăng lên 2.9% trong tháng năm

Tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản đạt mức 2.9% được điều chỉnh theo mùa trong tháng năm, Bộ Nội vụ và Truyền thông cho biết hôm thứ ba. Điều đó đã bỏ lỡ kỳ vọng cho 2.8% và tăng từ 2.6% trong tháng tư. Tỷ lệ việc làm trên ứng viên là 1.20, cũng không đạt được so với dự báo là 1.23 và giảm từ mức 1.32 trong tháng trước. Số người có việc làm trong tháng năm là 66.56 triệu, giảm từ mức 760.000 từ năm trước, trong khi số người thất nghiệp trong tháng năm là 1.98 triệu, tăng 330.000 so với năm trước.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.