20.10.202021:15:00UTC+00Giá sản xuất Hàn Quốc tăng 0,1% trong tháng 9

Vào thứ Tư, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết giá sản xuất tại Hàn Quốc đã tăng 0,1% so với tháng 9 - e ngại về kỳ vọng tăng 0,8% và tăng từ 0,5% trong tháng 8. Riêng giá nông, lâm và hải sản tăng 4,9% so với tháng trước, trong khi sản phẩm chế xuất giảm 0,1%, tiện ích tăng 0,3% và dịch vụ giảm 0,2%. Trên cơ sở hàng năm, giá sản xuất đã giảm 0,4% so với kỳ vọng giảm 0,6% sau khi giảm 0,5% trong tháng trước. Riêng giá nông, lâm và hải sản tăng 18,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi các sản phẩm chế xuất giảm 3,0%, tiện ích giảm 3,1% và dịch vụ tăng 1,6%.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.