20.10.202022:00:00UTC+00Dữ liệu Chỉ số Kinh tế Úc đến hạn vào Thứ Tư

Vào thứ Tư, Úc sẽ công bố số liệu tháng 9 cho chỉ số kinh tế hàng đầu từ Ngân hàng Westpac, đánh dấu một ngày khởi sắc cho hoạt động kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. Trong tháng 8, chỉ số này đã tăng 0,5% so với tháng trước. Hàn Quốc sẽ công bố số liệu tháng 9 về giá sản xuất, với các dự báo cho thấy mức tăng 0,8% so với tháng trước và 0,6% so với năm trước, sau khi tăng 0,5% so với tháng trước và giảm 0,5% so với cùng kỳ vào tháng 8.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.