Facebook
 
 

21.10.202004:20:00UTC+00Dự cảnh Kinh tế Châu Âu: Lạm phát Vương quốc Anh, Dữ liệu Tài chính Khu vực Công Đến hạn

Giá tiêu dùng và giá sản xuất cũng như tài chính khu vực công từ Anh sẽ đến vào thứ Tư, là tiêu đề cho một ngày tươi sáng đối với tin tức kinh tế châu Âu. Vào lúc 2 giờ sáng theo giờ ET, Văn phòng Thống kê Quốc gia công bố giá tiêu dùng và giá sản xuất của Vương quốc Anh và dữ liệu vay ròng của khu vực công cho tháng Chín. Lạm phát được dự báo sẽ tăng lên 0,5% từ 0,2% trong tháng Tám. Giá đầu ra của Anh dự kiến sẽ giảm 0,9% vào tháng 9 hàng năm, cùng tốc độ giảm như đã thấy trong tháng 8. Thâm hụt ngân sách của Vương quốc Anh ở mức 32,4 tỷ GBP so với mức thiếu hụt 35,2 tỷ GBP trong tháng 8. Vào lúc 4 giờ sáng theo giờ ET, dữ liệu doanh số bán lẻ đến từ Ba Lan. Các nhà kinh tế dự báo doanh số bán lẻ sẽ tăng 2,2% hàng năm, nhanh hơn mức tăng 0,4% được thấy trong tháng 8. Vào lúc 5 giờ sáng theo giờ ET, dữ liệu tài khoản hiện tại của Hy Lạp sẽ đến hạn vào tháng 8.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.