21.10.202005:57:00UTC+00Bảng Anh pha trộn trước dữ liệu lạm phát ở Anh

Vào lúc 2 giờ sáng Thứ Tư theo giờ ET , Văn phòng Thống kê Quốc gia công bố giá tiêu dùng và giá sản xuất của Vương quốc Anh và dữ liệu vay ròng của khu vực công cho tháng Chín. Lạm phát được dự báo sẽ tăng lên 0,5% từ 0,2% trong tháng Tám. Trước dữ liệu, đồng bảng Anh đã giao dịch trái chiều với các đồng tiền cùng cấp của nó. Trong khi nó tăng so với đồng bạc xanh, nó vẫn ổn định so với phần còn lại của các đồng tiền cùng cấp khác. Đồng bảng Anh có giá trị 1,2980 so với đồng bạc xanh, 0,9127 so với euro, 1,1761 so với franc và 136,70 so với yên lúc 1:55 sáng theo giờ ET.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.