21.10.202006:47:00UTC+00Lạm phát ở Anh gia tăng trong tháng 9

Lạm phát giá tiêu dùng của Anh đã tăng nhanh trong tháng 9 do giá nhà hàng và quán cà phê tăng do chương trình " Ăn bên ngoài để giúp đỡ" (Eat Out to Help Out), Văn phòng Thống kê Quốc gia cho biết hôm thứ Tư. Giá tiêu dùng tăng 0,5% hàng năm, nhanh hơn mức tăng 0,2% trong tháng Tám. Tỷ lệ phù hợp với kỳ vọng. Tuy nhiên, tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với mục tiêu của ngân hàng trung ương là 2%. Hàng tháng, giá tiêu dùng tăng 0,4%, bù lại mức giảm 0,4% trong tháng trước. Giá dự báo sẽ tăng 0,5%. Nếu không tính năng lượng, thực phẩm, đồ uống có cồn và thuốc lá, lạm phát cơ bản đã tăng lên 1,3% từ 0,9% một tháng trước. Một báo cáo khác từ ONS cho thấy giá đầu ra tiếp tục giảm trong tháng Chín. Giá bán tại nhà máy giảm 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái, tương tự như trong ba tháng qua và phù hợp với kỳ vọng. Giá đầu ra giảm 0,1% trong tháng, bù lại mức tăng 0,1% trong tháng Tám. ONS cho biết tỷ lệ lạm phát đầu vào hàng năm tiếp tục tăng trưởng âm trong tháng thứ tám liên tiếp. Giá đầu vào giảm 3,7% so với năm ngoái, nhưng chậm hơn so với mức giảm 5,6% một tháng trước. Các nhà kinh tế đã dự báo mức giảm hàng năm là 5,5%. Trong tháng, giá đầu vào tăng 1,1%, trái ngược với mức giảm 0,2% trong tháng Tám.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.