21.10.202007:13:00UTC+00Thâm hụt ngân sách Vương quốc Anh mở rộng vào tháng 9

Thâm hụt ngân sách của Vương quốc Anh đã mở rộng trong tháng 9 do sự gia tăng đáng kể trong việc vay nợ trong bối cảnh đại dịch coronavirus, Văn phòng Thống kê Quốc gia cho biết hôm thứ Tư. Khoản vay ròng của khu vực công đã tăng 28,4 tỷ GBP so với năm ngoái lên 36,1 tỷ GBP vào tháng 9. Đây là khoản vay cao thứ ba trong bất kỳ tháng nào kể từ khi hồ sơ bắt đầu vào năm 1993. Trong sáu tháng đầu năm tài chính này, khoản vay là 208,5 tỷ GBP, cao hơn 174,5 tỷ GBP so với cùng kỳ năm ngoái và là khoản vay cao nhất trong bất kỳ giai đoạn tháng 4 đến tháng 9 kể từ khi hồ sơ bắt đầu vào năm 1993. Nợ công tăng 259,2 GBP trong sáu tháng đầu năm tài chính để đạt 2.059,7 tỷ GBP vào cuối tháng 9 năm 2020, tương đương khoảng 103,5% tổng sản phẩm quốc nội. Đây là tỷ lệ nợ trên GDP cao nhất kể từ năm tài chính kết thúc năm 1960.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.