21.10.202008:03:00UTC+00Giá tiêu dùng Malaysia giảm trong tháng 9

Dữ liệu từ Cục Thống kê cho thấy giá tiêu dùng của Malaysia đã giảm trong tháng 9. Giá tiêu dùng trong tháng 9 giảm 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái , giống như trong tháng 8. Các nhà kinh tế đã dự đoán mức giảm 1,3%. Sự sụt giảm hàng năm phần lớn là do chi phí vận tải giảm, khi giá giảm 9,9%. Giá nhà ở, nước, điện, khí đốt và các nhiên liệu khác giảm 3,0% hàng năm trong tháng 9 và giá quần áo và giày dép giảm 0,6%. Tính theo tháng, giá tiêu dùng không đổi trong tháng Chín. Lạm phát cơ bản là 1,0 phần trăm trong tháng Chín. Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9, giá tiêu dùng đã giảm 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.