26.10.202021:30:00UTC+00Dữ liệu GDP của Hàn Quốc đến hạn vào thứ Ba

Vào thứ Ba, Hàn Quốc sẽ công bố ước tính trước cho tổng sản phẩm quốc nội quý 3, đánh dấu một ngày khiêm tốn của hoạt động kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. GDP dự kiến sẽ tăng 1,7% theo quý và giảm 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi giảm 3,2% so với quý trước và 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái trong ba tháng trước đó. Trung Quốc sẽ cung cấp số liệu từ đầu năm đến nay cho tháng 9 về lợi nhuận công nghiệp; vào tháng 8, lợi nhuận đã giảm 4,4% so với năm ngoái. New Zealand sẽ công bố số liệu tháng 9 về nhập khẩu, xuất khẩu và cán cân thương mại. Trong tháng 8, nhập khẩu trị giá 4,76 tỷ đô la NZ và xuất khẩu là 4,41 tỷ đô la NZ với thâm hụt thương mại là 353 triệu đô la NZ. Hồng Kông sẽ cung cấp số liệu tháng 9 về nhập khẩu, xuất khẩu và cán cân thương mại. Vào tháng 8, nhập khẩu đã giảm 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái và xuất khẩu giảm 2,3% hàng năm do thâm hụt thương mại 14,6 tỷ HKD.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.