26.10.202022:14:00UTC+00New Zealand thâm hụt thương mại 1,0 tỷ đô la NZ vào tháng 9

New Zealand đã thâm hụt thương mại hàng hóa 1,0 tỷ đô la NZ trong tháng 9, Thống kê New Zealand cho biết hôm thứ Ba - sau khi thâm hụt 353 triệu đô la NZ trong tháng 8. Nhập khẩu giảm 643 triệu đô la NZ hay 11,0% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 5,0 tỷ đô la NZ, trong khi xuất khẩu giảm 350 triệu đô la NZ hay 8,0% xuống 4,0 tỷ đô la NZ . Trong quý 3 năm 2020, New Zealand xuất siêu 1,2 tỷ đô la NZ. Nhập khẩu được điều chỉnh theo mùa trong quý đã tăng 3,3% lên 13,6 tỷ đô la NZ sau khi giảm 16% trong quý 2. Xuất khẩu tăng 0,7% lên 14,8 tỷ đô la NZ sau khi giảm 5,4% trong quý II.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.