empty
 
 

26.10.202022:35:00UTC+00Bài đăng ở New Zealand 1,0 tỷ đô la NZ thiếu hụt giao dịch vào tháng 9

New Zealand công bố thâm hụt thương mại hàng hóa 1,0 tỷ đô la NZ trong tháng 9, Thống kê New Zealand cho biết hôm thứ Ba - sau sự thiếu hụt 353 triệu đô la NZ trong tháng 8. Xuất khẩu giảm 350 triệu đô la NZ hay 8,0% so với năm ngoái xuống còn 4,0 tỷ đô la NZ. Dầu thô dẫn đầu đà giảm, giảm 110 triệu đô la NZ. Xuất khẩu sữa bột, bơ và pho mát giảm 97 triệu đô la NZ trong tháng này, dẫn đầu là do chất béo sữa bao gồm bơ (giảm 35 triệu đô la NZ) và sữa bột (giảm 31 triệu đô la NZ). Nhập khẩu giảm 643 triệu đô la NZ hay 11,0% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 5,0 tỷ đô la NZ. Nhập khẩu ô tô giảm mạnh, trong khi các yếu tố khác góp phần làm giảm nhập khẩu là máy bay và phụ tùng (giảm 117 triệu đô la NZ), máy bay phản lực và các bộ phận cánh quạt (giảm 56 triệu đô la NZ) và điện thoại di động (giảm 37 triệu đô la NZ). Trong quý 3 năm 2020, New Zealand xuất siêu 1,2 tỷ đô la NZ. Nhập khẩu được điều chỉnh theo mùa trong quý đã tăng 3,3% lên 13,6 tỷ đô la NZ sau khi giảm 16% trong quý 2. Xuất khẩu tăng 0,7% lên 14,8 tỷ đô la NZ sau khi giảm 5,4% trong quý II. Trên cơ sở hàng năm, xuất khẩu tăng 1,2 tỷ đô la NZ hay 2,0% lên 60,3 tỷ đô la NZ , trong khi nhập khẩu giảm 5,9 tỷ đô la NZ hay 9,1% xuống 58,6 tỷ đô la NZ cho thặng dư thương mại 1,7 tỷ đô la NZ.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.