27.10.202005:17:00UTC+00Lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc tăng trong tháng thứ năm

Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia vào thứ ba cho thấy lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 9 đã tăng tháng thứ năm liên tiếp . Lợi nhuận công nghiệp tăng 10,1% hàng năm nhưng chậm hơn mức tăng 19,1% được công bố vào tháng 8. Đây là lần tăng thứ năm liên tiếp. Văn phòng thống kê cho biết giá bán tại nhà máy giảm và giá nguyên liệu thô tăng là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận công nghiệp giảm. Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9, lợi nhuận công nghiệp giảm 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.