Facebook
 
 

10.12.202007:22:00UTC+00Đan Mạch gia tăng lạm phát trong tháng 11

Dữ liệu từ Thống kê Đan Mạch cho thấy lạm phát giá tiêu dùng của Đan Mạch đã tăng trong tháng 11 vào thứ Năm. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 11, sau khi tăng 0,4% vào tháng 10. Cơ quan này cho biết chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 11 bị ảnh hưởng bởi Covid-19, vì mức giảm trong quan sát giá lớn hơn một chút so với bình thường. Giá đồ uống có cồn và thuốc lá tăng nhiều nhất 16,8% trong tháng 11, chủ yếu do giá thuốc lá cao hơn. Chi phí thông tin liên lạc có mức giảm lớn nhất là 4,0% do giá dịch vụ viễn thông giảm. Lạm phát cơ bản, không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm tươi sống, đã tăng lên 1,2% trong tháng 11 từ 0,9% trong tháng trước. Hàng tháng, giá tiêu dùng giảm 0,1% trong tháng 11.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.