Facebook
 
 

17.12.202007:26:00UTC+00Ngân hàng Trung ương Indonesia không thay đổi lãi suất

Ngân hàng trung ương Indonesia giữ nguyên lãi suất chủ chốt như dự kiến ​​sau khi cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 11. Hội đồng thống đốc của Ngân hàng Indonesia đã quyết định giữ nguyên lãi suất hoàn lại ngược BI trong 7 ngày ở mức 3,75 phần trăm. Ngân hàng đã giảm lãi suất một phần tư vào tháng trước. Ngân hàng đã giảm lãi suất năm lần cho đến nay trong năm nay, với 125 điểm cơ bản tích lũy. Ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất cơ sở tiền gửi ở mức 3,00% và lãi suất cơ bản cho vay ở mức 4,50%. Quyết định này phù hợp với dự báo về lạm phát thấp và duy trì ổn định bên ngoài, cũng như nỗ lực hỗ trợ phục hồi kinh tế, ngân hàng cho biết trong một tuyên bố. Tăng trưởng kinh tế của Indonesia dự kiến ​​sẽ bắt đầu tích cực trong quý 4 năm 2020 và trong khoảng -1% đến -2% trong năm nay, và tiếp tục tăng trong khoảng 4,8-5,8% vào năm 2021. Thâm hụt tài khoản vãng lai được dự báo là dưới 1,5% GDP vào năm 2020. Ngân hàng trung ương dự báo lạm phát năm 2020 sẽ thấp hơn giới hạn thấp hơn của mục tiêu lạm phát và quay trở lại mục tiêu 2-4% vào năm 2021
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.