Facebook
 
 

17.12.202007:45:00UTC+00Lạm phát tại nước Áo ổn định trong tháng 11

Lạm phát giá tiêu dùng của Áo vẫn ổn định trong tháng 11, số liệu từ Cơ quan Thống kê Áo cho thấy hôm thứ Năm. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 11, giống như trong tháng 10. Giá nhà ở, nước và năng lượng tăng 2,1% hàng năm trong tháng 11 và giá thực phẩm và đồ uống không cồn tăng 2,7%. Trong khi đó, giá vận chuyển và truyền tải thông tin lần lượt giảm 3,1% và 2,0%. So với tháng trước, chỉ số CPI tháng 11 đã tăng 0,2%. Lạm phát, dựa trên thước đo của EU về chỉ số CPI hài hòa, vẫn không thay đổi ở mức 1,1% trong tháng 11. Chỉ số HICP tăng 0,2% hàng tháng trong tháng 11.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.