Facebook
 
 

17.12.202008:06:00UTC+00Tỷ lệ thất nghiệp ở Hà Lan giảm vào tháng 11

Tỷ lệ thất nghiệp của Hà Lan đã giảm trong tháng 11, dữ liệu từ Cục Thống kê Trung ương cho thấy hôm thứ Năm. Tỷ lệ thất nghiệp của ILO cho nhóm 15-75 tuổi đã giảm xuống 4,0% được điều chỉnh theo mùa vào tháng 11 từ 4,3% trong tháng 10. Số người thất nghiệp giảm xuống còn 378.000 người trong tháng 11 từ 406.000 người của tháng trước. Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên từ 15 đến 25 tuổi, đã giảm xuống 9,4% trong tháng 11 từ 10,1% trong tháng trước đó. Cuối tháng, 276.000 tiền trợ cấp thất nghiệp đã được chi trả.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.