empty
 
 

14.01.202123:50:00UTC+00Cho vay mua nhà nhìn chung ở Úc tăng 5,6% trong tháng 11

Tổng giá trị của các khoản cho vay mua nhà nói chung ở Úc đã tăng 5,6% được điều chỉnh theo mùa trong tháng 11, Cục Thống kê Úc cho biết hôm thứ Sáu - đạt 23,96 tỷ đô la Úc. Các khoản vay mua nhà do chủ sở hữu sử dụng tăng 5,5% lên 18,34 tỷ đô la Úc, trong khi cho vay để đầu tư tăng 6% lên 5,61 tỷ đô la Úc. Trên cơ sở hàng năm, cho vay tổng thể tăng 23,7%, cho vay do chủ sở hữu sử dụng tăng 31,4% và cho vay đầu tư tăng 3,9%. Các khoản cho vay cá nhân có kỳ hạn cố định tăng 13,2% so với tháng trước và 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,76 tỷ đô la Úc. Các khoản cho vay xây dựng kinh doanh giảm mạnh 49,6% so với tháng trước và 62,1% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 1,02 tỷ đô la Úc.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.