Facebook
 
 

15.01.202106:48:00UTC+00Giá sản xuất Đan Mạch giảm vào tháng 12

Giá sản xuất của Đan Mạch giảm trong tháng 12, chủ yếu do khai thác nguyên liệu thô và công nghiệp, số liệu từ Cơ quan Thống kê Đan Mạch cho thấy hôm thứ Sáu. Chỉ số giá sản xuất đã giảm 2,0% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 12. Giá khai thác mỏ và khai thác đá giảm 2,3% hàng năm vào tháng 12. Trong khi đó, giá cung cấp nước và cung cấp năng lượng lần lượt tăng 1,9% và 1,3%. Giá thị trường trong nước giảm 1,9% hàng năm vào tháng 12 và giá thị trường nước ngoài giảm 2,2%. Trên cơ sở hàng tháng, giá sản xuất tăng 0,9% trong tháng 12. Giá nhập khẩu giảm 2,5% hàng năm trong tháng 12 và tăng 0,4% so với tháng trước.
Learn more about state holidays, which influence Forex market, on InstaForex website. The State Holidays Calendar is updated automatically.

More...

Learn more about state holidays, which influence Forex market, on InstaForex website. The State Holidays Calendar is updated automatically.

More...Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.