Facebook
 
 

15.01.202107:14:00UTC+00Cán cân thương mại Indonesia chuyển sang thặng dư

Cán cân thương mại của Indonesia chuyển sang thặng dư trong tháng 12 khi xuất khẩu tăng và nhập khẩu giảm, số liệu từ Cơ quan Thống kê Indonesia cho thấy hôm thứ Sáu. Cán cân thương mại thặng dư 2,10 tỷ USD trong tháng 12 so với mức thâm hụt 0,08 tỷ USD một năm trước. Các nhà kinh tế dự kiến thặng dư 2,30 tỷ đô la. Trong tháng 11, xuất siêu 2,59 tỷ USD. Xuất khẩu tăng 14,63% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 12. Các nhà kinh tế đã dự đoán mức tăng 6,3%. Nhập khẩu giảm 0,47% hàng năm trong tháng 12. Các nhà kinh tế đã dự báo mức giảm 12,47%. Trên cơ sở hàng tháng, xuất khẩu tăng 8,39% và nhập khẩu tăng 14,0% trong tháng 12.
Learn more about state holidays, which influence Forex market, on InstaForex website. The State Holidays Calendar is updated automatically.

More...

Learn more about state holidays, which influence Forex market, on InstaForex website. The State Holidays Calendar is updated automatically.

More...Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.