empty
 
 

09.03.202110:35:00UTC+00GDP của Khu vực đồng Euro Thu hẹp trong Quý 4

Do chi tiêu tiêu dùng yếu, nền kinh tế khu vực đồng euro thu hẹp với tốc độ nhanh hơn so với tốc độ ước tính ban đầu trong quý 4 năm 2020 - dữ liệu sửa đổi từ Eurostat cho thấy hôm thứ Ba. Tổng sản phẩm quốc nội tuần tự giảm 0,7% thay vì 0,6% ước tính vào ngày 16 tháng 2. Sự sụt giảm này đã đảo ngược mức phục hồi kỷ lục 12,5% mà khu vực này có được trong quý thứ ba. Tính trên cơ sở hàng năm, GDP đã giảm 4,9%, lớn hơn mức giảm 4,2% trong quý 3 nhưng chậm hơn mức giảm 5,0% ước tính vào ngày 16 tháng 2. Vào năm 2020, GDP đã giảm 6,6% so với ước tính trước đó là -6,8% và +1,3% được ghi nhận vào năm 2019. Jessica Hinds, một nhà kinh tế tại Capital Economics, cho biết nhiều đợt đóng cửa liên tục có nghĩa là GDP có thể sẽ giảm trong quý đầu tiên, trong khi việc triển khai vắc-xin chậm lại cho thấy khả năng phục hồi tốt nhất đang bị trì hoãn sang quý thứ ba. Phân tích chi tiêu cho thấy chỉ tiêu dùng hộ gia đình đã đóng góp tiêu cực vào tăng trưởng. Thay đổi về hàng tồn kho đã đóng góp +0,6 điểm phần trăm. Chi tiêu hộ gia đình giảm 3%, trong khi chi tiêu của chính phủ tăng 0,4% trong quý 4. Tổng hình thành vốn cố định tăng 1,6%. Đồng thời, xuất khẩu và nhập khẩu tăng lần lượt 3,5% và 4,1%. Dữ liệu cho thấy 157,9 triệu người đã có việc làm trong quý 4. Việc làm tăng 0,3% so với quý trước nhưng giảm 1,9% so với năm trước. Liên quan đến đại dịch COVID-19, năng suất của mỗi người vẫn là con số âm so với cùng kỳ năm trước, hiện ở mức -3,0 phần trăm. Tính theo số giờ làm việc thì năng suất đã tăng 1,6%.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.