empty
 
 

28.04.202122:54:00UTC+00New Zealand sở hữu thặng dư thương mại 33 triệu đô la NZ trong tháng 3

Hôm thứ Năm, Thống kê New Zealand cho biết nước này có thặng dư thương mại hàng hóa là 33 triệu NZ$ trong tháng 3. Trước đó là thặng dư 201 triệu NZ$ được điều chỉnh tăng vào tháng 2 (ban đầu là 181 triệu NZ$). Xuất khẩu đạt 5,68 tỷ NZ$, tăng so với mức 4,5 tỷ NZ$ đã được điều chỉnh tăng trong tháng trước (ban đầu là 4,47 tỷ NZ$). Nhập khẩu trị giá 5,65 tỷ NZ$ trong tháng 3, tăng từ mức 4,3 tỷ NZ$ đã được sửa đổi tăng vào tháng trước (ban đầu là 4,29 tỷ NZ$). Tính theo năm, xuất khẩu giảm 2,3% và nhập khẩu tăng 11,0%.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.