empty
 
 

04.05.202123:05:00UTC+00Ngành dịch vụ của Úc tăng tốc vào tháng 4 - theo Markit

Ngành dịch vụ ở Úc tiếp tục mở rộng trong tháng 4 và với tốc độ nhanh hơn, cuộc khảo sát mới nhất từ ​​Markit Economics cho thấy hôm thứ Tư với điểm PMI dịch vụ là 58,8. Con số này tăng từ mức 55,5 vào tháng 3 và nó vượt xa khỏi đường phá vỡ là 50, ngăn cách sự mở rộng không bị thu hẹp. Các điều kiện kinh doanh được cải thiện trong bối cảnh mở rộng nhanh hơn cả về hoạt động và doanh nghiệp mới. Các điều kiện nhu cầu tích cực, bao gồm doanh số xuất khẩu mới gia tăng, đã khuyến khích các nhà cung cấp dịch vụ tăng cường tuyển dụng trong tháng thứ sáu liên tiếp để đáp ứng nhu cầu công suất hoạt động lớn hơn. Cuộc khảo sát cũng cho thấy chỉ số tổng hợp đã cải thiện từ 55,5 trong tháng trước lên 58,9. Tăng trưởng hoạt động kinh doanh nói chung được hỗ trợ bởi sản lượng sản xuất được mở rộng đáng kể và hoạt động dịch vụ gia tăng chưa từng có trong tháng Tư.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.