empty
 
 

04.05.202123:25:00UTC+00Tỷ lệ thất nghiệp ở New Zealand giảm xuống 4,7% trong quý 1

Thống kê New Zealand cho biết hôm thứ Tu, tỷ lệ thất nghiệp ở New Zealand đạt 4,7% được điều chỉnh theo mùa trong quý đầu năm 2021. Đó là mức ước tính 4,9% không thay đổi so với ba tháng trước. Thay đổi việc làm là 0,6% theo quý, ổn định so với ba tháng trước nhưng vượt qua kỳ vọng 0,2%. Tỷ lệ tham gia là 70,4% trong quý đầu tiên - đánh bại dự báo là 70,3% và tăng từ 70,2% trong quý trước. Đối với nam giới, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,7% từ 4,5% trong quý trước. Đối với phụ nữ, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,7% từ 5,3%. Số người thất nghiệp giảm xuống còn 135.000 người (giảm 5.000 người) do thêm 3.000 nam giới thất nghiệp và ít hơn 8.000 phụ nữ thất nghiệp. Tỷ lệ sử dụng lao động dưới mức đã tăng lên 12,2% trong tháng 3 năm 2021, tăng từ 11,8% trong quý trước. Đối với nam giới, tỷ lệ sử dụng lao động dưới mức tăng lên 10,1% từ 9,7%. Đối với phụ nữ, tỷ lệ sử dụng lao động dưới mức tăng lên 14,7% từ 14,3%. Trong quý 1, số người lao động dưới mức đã tăng lên 366.000 người (tăng 15.000 người) do có thêm 7.000 nam giới và 8.000 nữ giới lao động dưới mức. Tỷ lệ việc làm đã tăng lên 67,1% từ 66,8% trong quý trước. Đối với nam giới, tỷ lệ việc làm giảm xuống còn 72,0% so với mức 72,1% trong quý trước. Đối với nữ giới, tỷ lệ việc làm đã tăng lên 62,3% từ 61,7% trong quý trước. Trong quý đầu tiên, có thêm 15.000 người có việc làm so với quý trước, tăng lên 2.750.000 người do có 2,000 nam giới và 14.000 nữ giới được tuyển dụng. Tỷ lệ có việc làm đối với nam giới giảm phản ánh số lượng nam giới có việc làm (tăng 2.000) đang tăng với tỷ lệ thấp hơn so với dân số trong độ tuổi lao động của nam giới (tăng 4.000). Chỉ số chi phí lao động (LCI) ở tất cả các mức lương (bao gồm cả làm thêm giờ) đã tăng 1,6% trong năm tính đến quý 3/2021. Lương khu vực tư nhân tăng 1,6% so với năm ngoái và lương khu vực công tăng 1,8% so với năm ngoái. Tỷ lệ tiền lương và tiền công (bao gồm cả làm thêm giờ) tăng 0,4% so với quý trước. Tỷ lệ tiền lương và tiền công của khu vực tư nhân tăng 0,4% và tỷ lệ tiền lương và tiền công của khu vực công tăng 0,3%.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.