empty
 
 

05.05.202100:45:00UTC+00Lĩnh vực sản xuất của Thái Lan sẽ mở rộng vào tháng 4 - theo Markit

Theo cuộc khảo sát mới nhất từ Markit Economics hôm thứ Tư với điểm số PMI ngành sản xuất là 50,7, cho thấy ngành sản xuất Thái Lan đã mở rộng quy mô vào tháng 4. Con số này tăng từ 48,8 vào tháng 3 và nó vẫn nằm trên đường phá vỡ 50, ngăn cách sự mở rộng và thu hẹp. Sự gia tăng phản ánh các đơn hàng mới và thành phần đầu ra. Chỉ số các thành phần mua hàng và thời gian giao hàng của nhà cung cấp cũng tạo thành những ảnh hưởng định hướng tích cực đến điểm số, trong khi đóng góp của số việc làm lần nữa ở mức trung lập. Mặc dù đơn đặt hàng mới và sản lượng tăng, nhưng việc làm trong lĩnh vực sản xuất của Thái Lan tiếp tục giảm thêm trong tháng Tư. Điều này phần nào phản ánh triển vọng sụt giảm trong 12 tháng do lo ngại về đợt COVID-19 thứ ba.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.