empty
 
 

05.05.202123:45:00UTC+00Giấy phép xây dựng ở New Zealand tăng 17,9% trong tháng 3

Thống kê New Zealand cho biết hôm thứ Năm, tổng số giấy phép xây dựng được cấp ở New Zealand đã tăng 17,9% được điều chỉnh theo mùa vào tháng 3, đứng ở mức 4.218. Trước đó là mức giảm 19,3% theo tháng vào tháng Hai. Giấy phép đã được cấp cho 2.438 căn nhà độc lập; 1.243 nhà liên kế, căn hộ và công trình riêng lẻ; 276 công trình thôn hưu trí; và 261 căn hộ. Giám đốc thống kê xây dựng Michael Heslop cho biết: "Số lượng nhà mới được cấp phép gia tăng trong những năm gần đây chủ yếu là do sự gia tăng cấp phép các căn nhà có mật độ cao, chẳng hạn như nhà phố." Trong năm tính đến tháng 3, giấy phép xây dựng tăng 9,1% ở mức 41.028. Giá trị hàng năm của các công trình xây dựng phi dân cư được cấp phép là 7,5 tỷ NZ$, tăng 5,3% so với tháng 3 năm 2020. Vào tháng 3 năm 2021, các loại công trình phi dân cư có giá trị cao nhất là: công trình giáo dục - 1,4 tỷ NZ$ (tăng 46%); nhà kho - 1,1 tỷ NZ$ (tăng 26%); và các tòa nhà văn phòng, hành chính và giao thông công cộng - 1,0 tỷ NZ$ (tăng 9,1%). Theo khu vực, số lượng nhà ở mới được cấp phép trong năm kết thúc vào tháng 3 năm 2021 là: 17.495 ở Auckland - tăng 17%; 4.296 ở Waikato - tăng 2,4%; 3.037 ở Wellington - giảm 8,1%; 6,708 ở phần còn lại của Đảo Bắc - tăng 13%; 6.083 ở Canterbury - tăng 12%; Và 3.400 ở phần còn lại của Đảo Nam - giảm 11%.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.