empty
 
 

06.05.202108:11:00UTC+00Tăng trưởng sản xuất công nghiệp ở Na Uy chậm lại

Số liệu từ Cơ quan Thống kê Na Uy hôm thứ Năm cho thấy, sản xuất công nghiệp của Na Uy tăng với tốc độ chậm hơn trong tháng 3. Sản xuất công nghiệp tăng 0,6 so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 3, sau khi tăng 1,5% trong tháng 2. Sản lượng sản xuất tăng 4,7% theo năm trong tháng 3, sau khi tăng 0,8% trong tháng trước. Sản lượng điện, khí đốt và hơi nước giảm 2,6% và sản lượng khai mỏ và khai thác đá giảm 32,4%. Trong số các nhóm công nghiệp chính, sản xuất hàng hóa năng lượng giảm 3,1% theo năm trong tháng 3 và sản xuất hàng hóa trung gian giảm 1,8%. Trong khi đó, sản xuất tư liệu sản xuất tăng 4,3% và hàng tiêu dùng tăng 5,5%. Sản xuất hàng tiêu dùng lâu bền tăng 26,5% và sản xuất hàng không lâu bền tăng 3,6%. Tính theo tháng, sản xuất công nghiệp tăng 0,9% trong tháng 3, sau khi tăng 1,2% trong tháng trước.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.