empty
 
 

06.05.202111:41:00UTC+00Lạm phát Đài Loan gia tăng trong tháng 4

Số liệu từ Tổng cục Ngân sách, Kế toán và Thống kê cho thấy lạm phát giá tiêu dùng của Đài Loan đã tăng trong tháng 4. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,09% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 4, sau khi tăng 1,26% trong tháng 3. Các nhà kinh tế đã dự đoán mức tăng 1,7%. Giá nhiên liệu và dầu nhờn tăng 47,95% hàng năm trong tháng 4 và giá vận chuyển tăng 14,75%. Trong khi đó, giá trái cây giảm 5,43%. Tính theo tháng, giá tiêu dùng đã giảm 0,64% trong tháng Tư. Không tính trái cây, rau và năng lượng, giá tiêu dùng cốt lõi tăng 1,35% hàng năm trong tháng 4 và tăng 0,64% so với tháng trước. Dữ liệu riêng biệt cho thấy giá bán buôn đã tăng 9,62% hàng năm trong tháng 4, sau khi tăng 4,36% trong tháng trước đó. Tính theo tháng, giá bán sỉ đã tăng 0,59% trong tháng Tư.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.