empty
 
 

06.05.202112:41:00UTC+00Năng suất Lao động tại Hoa Kỳ Tăng Trở lại Nhiều hơn Dự kiến trong Q1

Sau khi báo cáo sự sụt giảm mạnh về năng suất lao động của Mỹ trong quý trước, Bộ Lao động đã công bố một báo cáo vào thứ Năm cho thấy năng suất phục hồi nhiều hơn dự kiến trong quý đầu tiên của năm 2021. Bộ Lao động cho biết năng suất lao động đã tăng vọt 5,4% trong quý đầu tiên sau khi giảm 3,8% đã được điều chỉnh trong quý 4 năm 2020. Các nhà kinh tế đã kỳ vọng năng suất sẽ tăng 4,3% so với mức 4,2% đã được báo cáo trong quý trước. Trong khi đó, báo cáo cho thấy chi phí nhân công đơn vị đã giảm 0,3% trong quý đầu tiên sau khi tăng vọt 5,6% trong quý IV. Chi phí nhân công đơn vị dự kiến sẽ giảm 1,0% so với mức tăng 6,0% đã được báo cáo trong quý trước.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.