empty
 
 

06.05.202113:52:00UTC+00Năng suất Lao động của Mỹ Tăng trở lại 5,4% trong quý 1, Cao hơn Mức Dự kiến

Sau khi báo cáo sự sụt giảm mạnh về năng suất lao động của Mỹ trong quý trước, Bộ Lao động đã công bố một báo cáo vào thứ Năm cho thấy năng suất phục hồi nhiều hơn dự kiến trong quý đầu tiên của năm 2021. Bộ Lao động cho biết năng suất lao động đã tăng vọt 5,4% trong quý đầu tiên sau khi giảm 3,8% đã điều chỉnh trong quý 4 năm 2020. Các nhà kinh tế đã kỳ vọng năng suất sẽ tăng 4,3% so với mức 4,2% đã được báo cáo trong quý trước. Sự phục hồi về năng suất, thước đo sản lượng mỗi giờ, đến khi sản lượng tăng 8,4% so với mức tăng 2,9% trong số giờ làm việc. Kathy Bostjancic, Giám đốc Kinh tế Tài chính Hoa Kỳ tại Oxford Economics cho biết: “Trong tương lai, chúng tôi kỳ vọng năng suất sẽ tăng lên trong những quý tới và vẫn được hỗ trợ tốt khi nền kinh tế trải qua một đợt bùng nổ nhỏ trong hoạt động và thị trường lao động chậm lại để phục hồi kinh tế tổng thể”. Bà nói thêm, “Năng suất tăng mạnh hơn sẽ tạo điều kiện cho lợi nhuận của các công ty chống lại chi phí đầu vào tăng và tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận trong năm nay trong bối cảnh doanh số bán hàng của các công ty dự kiến sẽ tăng”. Trong khi đó, báo cáo cho thấy chi phí lao động đơn vị đã giảm 0,3% trong quý đầu tiên sau khi tăng vọt 5,6% trong quý IV. Chi phí nhân công đơn vị dự kiến sẽ giảm 1,0% so với mức tăng 6,0% đã được báo cáo trong quý trước. Chi phí lao động theo đơn vị giảm ở mức nhỏ do mức lương thưởng theo giờ tăng 5,1% được bù đắp bởi sự tăng vọt về năng suất. Mức bồi thường thực tế theo giờ, có tính đến những thay đổi trong giá tiêu dùng, đã tăng 1,3% trong quý đầu tiên.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.