empty
 
 

06.05.202123:06:00UTC+00Hàn Quốc có thặng dư tài khoản vãng lai 7,82 tỷ đô la vào tháng 3

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết kết quả sơ bộ hôm thứ Sau, ngân hàng này có thặng dư tài khoản vãng lai là 7,82 tỷ USD trong tháng 3. Con số này giảm so với mức thặng dư 7,94 tỷ đô la đã được điều chỉnh giảm vào tháng 2 (ban đầu là 8,03 tỷ đô la). Thặng dư tài khoản hàng hóa tăng lên 7,92 tỷ đô la, so với con số 6,96 tỷ đô la vào tháng 3 năm 2020. Thâm hụt tài khoản dịch vụ giảm xuống 0,9 tỷ đô la, từ 1,65 tỷ đô la vào tháng 3 năm ngoái, do sự cải thiện trong tài khoản vận tải. Trong quý đầu tiên của năm 2021, thặng dư tài khoản vãng lai là 22,82 tỷ đô la - tăng từ 12,93 tỷ đô la trong quý đầu tiên của năm ngoái.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.