empty
 
 

07.05.202107:51:00UTC+00Thâm hụt Thương mại Phần Lan thu hẹp trong tháng 3

Số liệu sơ bộ từ Hải quan Phần Lan hôm thứ Sáu cho biết, thâm hụt thương mại của Phần Lan thu hẹp trong tháng 3. Thâm hụt thương mại đã giảm xuống còn 305 triệu EUR trong tháng 3 từ mức 345 triệu EUR trong cùng tháng năm ngoái. Trong tháng 2, thâm hụt thương mại là 370 triệu EUR. Xuất khẩu tăng 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 3 và nhập khẩu giảm 11,0%. Xuất khẩu đến các nước EU tăng 7,6% trong tháng 3 và nhập khẩu từ các nước này tăng 8,5%. Xuất khẩu sang các nước ngoài EU tăng 19,0% và nhập khẩu từ các nước này tăng 15,0%.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.