empty
 
 

07.05.202107:59:00UTC+00Thâm hụt thương mại Lithuania mở rộng trong tháng 3

Số liệu từ văn phòng thống kê cho thấy thâm hụt thương mại của Lithuania đã mở rộng trong tháng 3. Thâm hụt thương mại tăng lên 359,1 triệu EUR trong tháng 3 từ mức 24,5 triệu EUR trong cùng tháng năm ngoái. Trong tháng 2, thâm hụt thương mại là 136,6 triệu EUR. Xuất khẩu tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 3, sau khi tăng 4,9% trong tháng 2. Nhập khẩu tăng 21,6% hàng năm trong tháng 3, sau khi giảm 0,8% trong tháng trước. Tính theo tháng, xuất khẩu tăng 12,5% trong tháng 3 và nhập khẩu tăng 27,1%. Trong quý đầu tiên, thâm hụt thương mại đã thu hẹp xuống 264,9 triệu EUR từ mức 268,0 triệu EUR của năm ngoái. Xuất khẩu tăng 5,2% và nhập khẩu tăng 4,9%.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.