empty
 
 

10.05.202112:23:00UTC+00Tăng trưởng khu vực tư nhân ở Dubai được cải thiện trong tháng 4

Dữ liệu do IHS Markit công bố hôm thứ Hai cho thấy khu vực tư nhân phi dầu mỏ của Dubai đã tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn trong tháng 4. Đề mục Chỉ số quản lý thu mua của IHS Markit Dubai đã tăng lên 53,5 trong tháng 4 từ mức 51,0 vào tháng 3. Điểm trên 50 cho thấy lĩnh vực này đang mở rộng. Số liệu này cũng là mức cao nhất được ghi nhận kể từ tháng 11 năm 2019, cho thấy nền kinh tế đang tiến gần hơn đến quỹ đạo tăng trưởng trước COVID. Các đơn đặt hàng mới tăng với tốc độ nhanh nhất trong khoảng thời gian một năm rưỡi. Sự tăng trưởng này được hỗ trợ bằng cách củng cố sự lạc quan của doanh nghiệp trong năm tới khi tác động của đại dịch COVID-19 dự kiến sẽ giảm bớt. Kết quả là, các công ty tư nhân ngoài dầu mỏ đã tăng sản lượng tháng thứ năm liên tiếp trong tháng Tư. Giá đầu vào tăng đáng kể nhưng tỷ lệ lạm phát đã giảm xuống rõ rệt so với mức cao gần đây của tháng 3. Sự thiếu hụt nguồn cung và nhu cầu tăng cao đã khuyến khích các công ty tăng phí đầu ra trong tháng Tư.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.