empty
 
 

11.05.202111:07:00UTC+00Sản xuất công nghiệp Malta giảm hơn nữa

Số liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia cho thấy sản xuất công nghiệp của Malta đã giảm thêm trong tháng 3. Sản xuất công nghiệp giảm 2,9% ngày làm việc được điều chỉnh so với cùng kỳ vào tháng 3, sau mức giảm 11,8% trong tháng 2. Trong số các nhóm công nghiệp chính, sản xuất tiêu dùng giảm 1,0% hàng năm trong tháng Ba. Sản lượng hàng hóa trung gian và năng lượng lần lượt giảm 3,2% và 11,2%. Trong khi đó, hàng hóa tư bản tăng 1,0%. Tính theo tháng, sản xuất công nghiệp đã tăng 2,0% được điều chỉnh theo mùa trong tháng 3, sau khi giảm 4,1% trong tháng trước.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.