empty
 
 

11.05.202111:21:00UTC+00Sản lượng sản xuất Nam Phi tăng trong tháng 3

Dữ liệu từ Thống kê Nam Phi cho thấy sản lượng sản xuất của Nam Phi đã tăng trong tháng 3. Sản lượng sản xuất tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 3, sau khi giảm 2,5% trong tháng 2. Đóng góp tích cực lớn nhất đến từ thực phẩm và đồ uống, xe có động cơ, phụ tùng và phụ kiện và các thiết bị vận tải khác. Tính theo tháng, sản lượng sản xuất tăng 3,4% trong tháng 3, sau khi giảm 1,1% trong tháng trước. Các nhà kinh tế đã dự đoán mức tăng 0,4%. Trong ba tháng kết thúc vào tháng 3, sản lượng chế tạo đã tăng 0,3%, giống như trong kỳ trước.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.