empty
 
 

11.05.202117:17:00UTC+00Phiên đấu giá trái phiếu ba năm thu hút nhu cầu trung bình

Bắt đầu loạt công bố kết quả các phiên đấu giá chứng khoán dài hạn trong tuần này, Bộ Tài chính đã tiết lộ hôm thứ Ba rằng phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 3 năm trị giá 59 tỷ USD trong tháng này đã thu hút nhu cầu trung bình. Phiên đấu thầu trái phiếu kỳ hạn 3 năm đã thu được lợi suất cao là 0,329% và tỷ lệ đặt mua trên giá thầu là 2,42. Tháng trước, Kho bạc cũng đã bán trái phiếu kỳ hạn 3 năm trị giá 58 tỷ USD, đạt lợi suất cao là 0,376% và tỷ lệ giá thầu là 2,32. Tỷ lệ đặt mua trúng thầu là thước đo nhu cầu cho biết số lượng đặt mua cho mỗi đô la chứng khoán được bán. Mười phiên đấu thầu trái phiếu kỳ hạn ba năm trước đó có tỷ lệ giá thầu trên tổng giá trị bình quân là 2,42. Sắp tới, Bộ Tài chính sẽ công bố kết quả đấu giá trái phiếu kỳ hạn 10 năm trị giá 41 tỷ USD và trái phiếu kỳ hạn 30 năm trị giá 27 tỷ USD vào thứ Tư và thứ Năm.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.