empty
 
 

13.05.202100:07:00UTC+00Nhật Bản có khoản thặng dư tài khoản vãng lai 2.650,1 tỷ yên vào tháng 3

Bộ Tài chính hôm thứ Năm cho biết, Nhật Bản công bố thặng dư tài khoản vãng lai 2.650,1 tỷ yên trong tháng 3, tăng 37,3% so với năm ngoái. Điều đó đã làm hụt kỳ vọng thặng dư 2.796,2 tỷ yên và giảm so với mức 2.916,9 tỷ yên trong tháng 2. Xuất khẩu tăng 16,6% so với cùng kỳ lên 7.282,1 tỷ yên, trong khi nhập khẩu tăng 3,1% hàng năm lên 6.299,0 tỷ yên với thặng dư thương mại 983,1 tỷ yên. Tài khoản vốn thâm hụt 43,6 tỷ yên, trong khi tài khoản tài chính thặng dư 2.320,4 tỷ yên.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.