empty
 
 

13.05.202112:36:00UTC+00Đô la giảm nhẹ sau công bố đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và PPI của Hoa Kỳ

Các đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 8 tháng 5 và PPI cho tháng 4 đã được công bố vào lúc 8:30 sáng thứ Năm theo giờ ET. Đồng bạc xanh giảm nhẹ so với các đồng tiền lớn sau những dữ liệu này. Đồng bạc xanh được giao dịch ở mức 109,56 so với yên, 1,2083 so với euro, 1,4034 so với bảng Anh và 0,9075 so với franc vào khoảng 8:33 sáng theo giờ ET.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.