empty
 
 

13.05.202122:00:00UTC+00Dữ liệu GDP của Hồng Kông đến hạn vào thứ Sáu

Vào thứ Sáu, Hồng Kông sẽ công bố số liệu cuối về tổng sản phẩm quốc nội trong quý 1, đánh dấu một ngày khởi sắc cho hoạt động kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. Trong số liệu lần trước, GDP tăng 0,2% theo quý và giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc sẽ cung cấp số liệu tháng 4 về đầu tư trực tiếp nước ngoài; Trong tháng 3, vốn FDI tăng 39,9% so với cùng kỳ năm ngoái. New Zealand sẽ công bố số liệu tháng 4 về Chỉ số hoạt động sản xuất từ ​​BusinessNZ; Trong tháng 3, điểm chỉ số là 63,6. Cuối cùng, các thị trường ở Malaysia và Indonesia vẫn đóng cửa cho ngày Eid-ul-Fitr.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.