empty
 
 

14.05.202107:09:00UTC+00Lạm phát Phần Lan gia tăng vào tháng Tư

Dữ liệu từ Statistics Finland vào thứ Sáu cho biết, lạm phát giá tiêu dùng tại Phần Lan gia tăng vào tháng Tư. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,05% theo năm vào tháng Tư, sau mức 1,33% vào tháng Ba. Giá xăng dầu, tàu đường dài, và xì gà cũng cao hơn so với năm ngoái. Tính theo tháng, giá tiêu dùng tăng 0,37% vào tháng Tư, sau mức tăng 0,23% trong tháng trước. Chỉ số hài hòa giá tiêu dùng của EU, hay HICP, đã tăng 0,4% theo tháng và tăng 2,2% so với năm ngoái vào tháng Tư.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.